Monitoring wizyjny

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Baborowie przy ul. Wiejskiej 5a, 48-120 Baborów reprezentowany przez dyrektora mgr Alicję Szuba

informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany:

a) na zewnątrz budynku:

- główne wejście do szkoły,

- parking od strony stołówki szkolnej

- podwórko od strony sali gimnastycznej,

- główne wejście na obiekt sportowy,

b) wewnątrz budynku:

- główne wyjście ze szkoły,

- parter przy sali nr 43,

- I piętro przy sali nr 49,

- hol przy wejściu na łącznik,

- łącznik – łączący główny hol z salą gimnastyczną,

- korytarz na parterze sali gimnastycznej,

- I półpiętro przy sali nr 20,

- I piętro obejmujące cały korytarz,

- II półpiętro przy sali nr 31,

- szatnie.

 

                Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkolno - Przedszkolny w Baborowie przy ul. Wiejskiej 5a, 48-120 Baborów.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.

 

Alicja Szuba

dyrektor ZSP w Baborowie

 

 
22061788
22208636