Zebrania z rodzicami  i konsultacje w roku szkolnym 2020/2021

- będą odbywały się w formie stacjonarnej lub zdalnej w zależności

od sytuacji epidemicznej i aktualnych wytycznych GIS, MZ, MEN -

Szkoła Podstawowa

Klasy I - III  w godz. 16.00 - 17.00

Klasy IV - VIII  w godz. 17.00 - 18.00

Zebrania z Radą Rodziców ZSP o godz. 17.30, w stołówce szkolnej /ul. Wiejska 5a/


ZEBRANIA:

 • 21-25 września 2020 r. – wg harmonogramu poszczególnych oddz.
 • 25 listopada 2020 r.
 • 3 lutego 2021 r.
 • 28 kwietnia 2021r.

KONSULTACJE:

 • 28 października 2020 r.
 • 24 marca 2021 r. 
 • 2 czerwca 2021 r.

 

Przedszkole 

Oddziały I-VII w godz. 15.30 - 16.30

ZEBRANIA:

 • 21-25 września 2020 r. – wg harmonogramu poszczególnych oddz.
 • 23 marca 2021 r.

KONSULTACJE:

 • 23 lutego 2021 r.
 • 27 kwietnia 2021 r.
 
22049324
22206652