W roku szkolnym 2020/2021

Podręczniki do wszystkich klas zapewnia szkoła.

Do zakupienie przez rodziców są tylko podręczniki z religii:

 


 
22044912
22203756