TELEFONY KONTAKTOWE W TRUDNYCH SYTUACJACH:

 • Całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli:

  800 080 222   http://www.liniadzieciom.pl

 •  "Niebieska Linia" dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 800-120-002
 • "Pomarańczowa Linia" dla osób z Problemem Alkoholowym 800-140-068
 • Ogólnopolski telefon dla osób z problemem narkotykowym 801-199-990
 • Krajowe Centrum ds. AIDS ogólnopolski telefon zaufania 22-622-50-01
 • Młodzieżowy telefon Zaufania 988
 • Biuro Rzecznika Praw Dziecka 22-696-55-50
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach 77 485 87 73, Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:00-15:00

 

 • Po pomoc można zwrócić się również do pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy, dyrekcji ZSP.
 
Szkolny Office365
Banner
Certyfikaty
Banner
22054148
22208836