Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji

do Publicznej Szkoły Podstawowej w Baborowie

w roku szkolnym 2020/2021 


 

 

Zebrania z rodzicami  w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa

KLasy I - III  w godz. 16.00 - 17.00

Klasy IV - VIII  w godz. 17.00 - 18.00

 • 11 września 2019r.
 • 27 listopada 2019r.
 • 29 stycznia 2020r.
 • 27 maja 2020r.
 • Zebrania z Radą Rodziców o godz. 17.00, u. Wiejska 5a

Przedszkole  - ul. Krakowska 6  - o godz. 15.30 - 16.30

 • 10 września 2019r.
 • 20 listopada 2019r.
 • 18 marca 2020r.

Drzwi otwarte szkoły w roku szkolnym 2019/2020

 Szkoła Podstawowa

KLasy I - III  w godz. 16.00 - 17.00

Klasy IV - VIII  w godz. 17.00 - 18.00

 • 23 października 2019r.
 • 26 lutego 2020r. (ODWOŁANE)
 • 29 kwietnia 2020r.

Przedszkole - wszystkie oddziały o godz. 15.30 - 16.30

 • 25 lutego 2020r.
 • 28 kwietnia 2020r.
 

WOTUiW m

 

Od lipca b.r. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Opolu poszerza ofertę terapeutyczną o poradnię terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży używającej substancji psychoaktywnych, oraz nadużywających lub uzależnionych od gier komputerowych, internetu i telefonu komórkowego.

Poradnia otwarta jest od poniedziałku do piątku, wizyty odbywają się tylko po wcześniejszej rejestracji. W poradni można uzyskać pomoc lekarza, psychologa, psychoterapeuty uzależnień. Spotkania odbywają się w formie sesji indywidualnych i grupowych. Pierwsze spotkania odbywają się razem z rodzicami i dzieckiem u lekarza celem postawienia diagnozy. Na kolejną sesję umawia rejestracja  na spotkanie z psychoterapeutą uzależnień, który ustali warunki i możliwy przebieg psychoterapii. Przyjmujemy osoby niepełnoletnie, w trakcie całego procesu psychoterapeutycznego wymagana jest obecność rodziców i dziecka.

 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BABOROWIE

 Warunki i zasady ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2019/2020

obowiązuje od 01.09.2019r.

Do pobrania:

 


 

 

 

 

 

 W okresie wakacji 2018 roku wzorem ubiegłych lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz chorób układu ruchu.

 Oddział Regionalny KRUS w Opolu skieruje dzieci wymagające rehabilitacji w zakresie chorób układu oddechowego do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie w terminie od 30.06.2018r. do 20.07.2018r. – 13 miejsc, natomiast w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w terminie od   09.07.2018r. do 29.07.2018r. – 14 miejsc.

<<Czytaj więcej>>

 Wzór wniosku dostępny jest na stornie internetowej KRUS www.krus.gov.pl;

Kompletne wnioski należy przekazywać do Oddziału Regionalnego /podległej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 maja 2018r.


Rehabilitacja lecznicza osób uprawionych do świadczeń KRUS

 Rehabilitacja lecznicza zyskała duże uznanie rolników. Jest ona jednym z głównych obszarów ustawowej aktywności KRUS, obok obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników, przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z tego ubezpieczenia.

Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym, udzielanym przez zakłady rehabilitacji leczniczej.

 Na rehabilitację leczniczą kierowane są osoby:

 • rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, uznani okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy rokują jej odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji,
 • a także dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS.

<<Czytaj więcej>>

 
More Articles...
22236208
22435692