patronat Eduko m

stopka m

    Flash mob (ang.dosł. błyskawiczny tłum) – określenie, którym przyjęło się nazywać sztuczny tłum ludzi gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych świadków.

    W akcji czytelniczego flash mobu uczestniczyli uczniowie ZSP Baborów w ramach grantu „Rozczytany Baborów – literatura źródłem inspiracji plastyczno – muzyczno – tanecznych”.

    Młodzież uczestnicząca w akcji rozdawała ulotki informujące o celach przedsięwzięcia, spontanicznie odwiedziła okoliczne sklepy i instytucje np. BS Baborów, gdzie wzbudziła olbrzymie zainteresowanie, ale też i podziw.

    Akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców Baborowa, a jej organizatorom gratulowano pomysłu.

 Iwona Nowak
Anna Rozłucka - Jankowska

Obraz7

Obraz8

 

patronat Eduko m

stopka m

    „Czytanie łączy pokolenia” to temat spotkania uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie z pensjonariuszami Domu Opieki „Spokojna Przystań” znajdującego się również w Baborowie. Wizyta miała miejsce w dniu 24.10.2017r.

    Celem akcji, realizowanej w ramach projektu „Rozczytany Baborów – literatura źródłem inspiracji plastyczno-muzyczno-tanecznych”, było zaprezentowanie seniorom nowoczesnych form książek, takich jak audiobooki, e-booki, biblioteki internetowe oraz klasycznych wydań książek papierowych, ale w nowej, uatrakcyjnionej różnymi dodatkami odsłonie np. kody QR.

    Czas spędzony w „Spokojnej Przystani” przyniósł wiele korzyści zarówno młodym, jak i tym starszym czytelnikom. Seniorzy przekonali się, że nowe technologie nie są takie straszne, a na naukę nigdy nie jest za późno, młodsi natomiast posłuchali opowieści o ich ulubionych lekturach z dzieciństwa. Spotkanie przebiegało w sympatycznej, wesołej atmosferze, pełnej wzajemnego szacunku i zrozumienia.

    Dodatkowym punktem wizyty, kończącym spotkanie dwóch pokoleń, był pokaz etiudy teatralnej przygotowanej wcześniej w ramach warsztatów teatralnych.

Anna Rozłucka – Jankowska
Iwona Nowak

 

 

patronat Eduko m

stopka m

W ramach grantu Opolskie Eduko 2017 w ZSP w Baborowie realizowany jest projekt „Rozczytany Baborów - literatura źródłem inspiracji plastyczno-muzyczno-tanecznych”.  

Warsztaty teatralne, spotkanie z zawodowym aktorem, reżyserem to rodzaj zajęć, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Najbardziej zainteresowani mieli okazję w dniach 2 i 9 października spotkać się z panią Grażyną Tabor, która w Raciborzu, ale nie tylko tam, prowadzi warsztaty teatralne, pisze scenariusze, reżyseruje, przygotowuje etiudy, performance, działania parateatralne. Jej zajęcie to poszukiwanie inspiracji i dawanie jej innym, odnajdywanie w otaczającej nas rzeczywistości momentów, których na co dzień nie zauważamy, a które stanowią o tym, kim jesteśmy. Przekształca ona tę codzienność w wydarzenia niecodzienne, tworząc sytuacje, w których każdy może odnaleźć coś z siebie.

Wraz z uczniami klas 7a i 7b przygotowała ona spektakl teatralny oparty częściowo na dawnych motywach ludowych obecnych w kulturze polskiej. Jak większość spektakli pani Grażyny Tabor, w miejsce recytowanych słów i kostiumów pojawiają się niezwykle plastyczne, piękne obrazy pełne ukrytej symboliki i teatralnej magii. Przed przystąpieniem do zajęć uczniowie czytali fragmenty poezji m.in. Adama Mickiewicza, Juliana Tuwima, Jana Kasprowicza.

Uczestnicy warsztatów podczas zajęć poznali sposoby powstawania i funkcjonowania sztuki, której zbędne są słowa. Ich celem było pokazanie spektaklu, który uwrażliwia na wszelkie bodźce i pozwala na głębsze ich przeżywanie. Kreatywne działania rozwinęły ich wyobraźnię poprzez ruch, gest, mimikę. Zajęcia wzbudziły w dzieciach chęć do wspólnej twórczej pracy i wspólnego spotkania się w komunikacji pozawerbalnej, wzajemnego zrozumienia przy pomocy uniwersalnego języka sztuki.

Taka forma zajęć teatralnych pozwala wyzwolić się z kompleksów i ze swoistego zamknięcia się przed światem zewnętrznym, pomaga w akceptacji swojego ciała i poznaniu własnych możliwości. Rozbudza wrażliwość na piękno zaczerpnięte ze sztuki inspirującej się życiem.

Anna Rozłucka – Jankowska

Iwona Nowak

Obraz5

Obraz6

 

 

patronat Eduko m

stopka m

12 października 2017r. młodzież ZSP w Baborowie wyruszyła na wycieczkę do Opola. Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu „Rozczytany Baborów – literatura źródłem inspiracji muzyczno – plastyczno – tanecznych” przy współpracy z partnerem projektu – Miejską Biblioteką Publiczną w Baborowie.

Najpierw uczestnicy wycieczki udali się do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. Znany i ceniony reżyser – Paweł Aigner, zachwycił młodzież z Baborowa. Tym razem reżyser wybrał do realizacji najwspanialszą z komedii charakterów – dzieło wielkiego Moliera, „Szelmostwa Skapena”. To jedna z bardziej cenionych – przez znawców klasycznego, francuskiego teatru  –  jego sztuk. Aktorzy przedstawienia wystąpią w maskach, jako że sięgał Molier do tradycji włoskiej commedia dell`arte. W spektaklu było dużo ruchu, teatru fizycznego, humoru i śmiechu, ale i refleksji skłaniającej do zadumy nad ludzkimi zachowaniami, uczuciami, wadami. Uczniowie opuszczali teatr zachwyceni.

Kolejnym punktem programu był udział w warsztatach zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu. Pracownicy biblioteki oprowadzili grupę po nowoczesnych wnętrzach i korytarzach instytucji, a następnie wykorzystując atrakcyjne metody, przeprowadzili z uczniami warsztaty na temat historii komiksu   oraz polskiego filmu.

Iwona Nowak

Anna Rozłucka – Jankowska

Obraz1

Obraz2

Obraz3

Obraz4

 
More Articles...
22259096
22480700