Zaczarowany Świat

Człowiek posiada naturalną potrzebę ciągłego poznawania świata w którym żyje. Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem - słowa Konfucjusza definiują obszar zainteresowań tego działania. Poprzez zabawę nauką i samodzielne eksperymentowanie łatwiej przyswoić wiedzę.

Działanie Zaczarowany Świat jest innowacyjną metodą wspierania rozwoju ucznia w szkole z wykorzystaniem nowoczesnych pracowni eksperymentalno‑doświadczalnych. Wspiera programy rozwojowe szkół ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości kształcenia, wykorzystuje narzędzia ICT oraz nowoczesne metody nauczania, w szczególności obejmujące: Zapisz

  • Pobudzanie uczniów do poznawczego sposobu zdobywania wiedzy,
  • Wyjazdy edukacyjne grup uczniów i zajęcia wyrównawczo-poznawcze w nowoczesnych pracowniach eksperymentalnych,
  • Eksperymentalne metody nauczania z wykorzystaniem zestawów doświadczalnych.

 

Eksperymenty realizowane przez uczniów Szkoły Podstawowej ZSP w Baborowie:

  1. "Barwy lecą balonem" - czyli eksperymentowanie z barwą
  2. Czy można przejść przez kartonik z soku?

 

Eksperymenty realizowane przez uczniów Gimnazjum ZSP w Baborowie:

 

  1. Badanie odczynu wybranych napojów spożywczych. Badanie parametrów wody wodociągowej i z rzeki Psiny.
  2. Badanie odczynu opadów atmosferycznych. Badanie wpływu wybranych  napojów na skorupkę jaja kurzego.