Monthly Archives: sierpień 2022

Drzwi otwarte w przedszkolu

Czekają na dzieci: spotkanie z nowymi koleżankami, kolegami i nauczycielkami; zabawy w kącikach tematycznych; zabawy muzyczno – ruchowe; zajęcia plastyczne; zabawy na placu zabaw.