KONTAKT

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie
ul. Wiejska 5a
48-120 Baborów

Tel.: 77  403-69-50
Fax.: 77 403-69-50

Adres strony internetowej:  www.zspbaborow.edu.pl
Poczta elektroniczna e-mail:   eszwec@zspbaborow.edu.pl

Dyrektor szkoły: mgr Ewelina Szwec
email: eszwec@zspbaborow.edu.pl

Wicedyrektor: mgr Magdalena Załuska
email: mzaluska@zspbaborow.edu.pl