RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Zespół Szkolno – Przedszkolny reprezentowany przez Ewelinę Szwec
ul. Wiejska 5A, 48-120 Baborów
REGON: 161370574

2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
jest Pan Wojciech Olender, tel.: 887 818 800,
e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl