RODO

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Zespół Szkolno – Przedszkolny reprezentowany przez Ewelinę Szwec
ul. Wiejska 5A, 48-120 Baborów
REGON: 161370574

2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
jest Pani Magdalena Kuszmider
e-mail: magdalena@kuszmider.com.pl