Ubezpieczenie

Dobrowolne ubezpieczenie NNW  dzieci i uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Baborowie  

na rok szkolny 2021/2022 

 obowiązuje  od dnia  01.09.2021 r. do  dnia 31.08.2022 r.

POLISA NR seria EDU-A/P nr 101268 

Składka 58,00 zł 

Wpłaty na konto: 

Rada Rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Baborowie  

ul. Wiejska 5a, 48-120 Baborów  

nr konta 21 8866 0006 2001 0000 1371 0001 

W tytule przelewu prosimy o zaznaczenie, którego dziecka/ ucznia dotyczy ubezpieczenie oraz klasy/ oddziału  do którego/ej uczęszcza.