Ubezpieczenie

Dobrowolne ubezpieczenie NNW  dzieci i uczniów
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Baborowie
na rok szkolny 2022/2023 

 obowiązuje  od dnia  01.09.2022 r. do  dnia 31.08.2023 r.

POLISA NR seria EDU-A/P nr 110989

Składka 58,00 zł 

Dane do wpłaty za ubezpieczenie dzieci przedszkolnych i uczniów
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Baborowie:

Rada Rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Baborowie
ul. Wiejska 5a, 48-120 Baborów

numer konta  21 8866 0006 2001 0000 1371  0001
– Bank Spółdzielczy w Baborowie

W tytule proszę wpisać:
„ Wpłata za ubezpieczenie: imię i nazwisko ucznia/dziecka oraz oznaczenie klasy/oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023”.