Lubimy czytać

      Możliwość komentowania Lubimy czytać została wyłączona

Lubimy czytać – autorski program promocji czytelnictwa z wykorzystaniem narzędzi TIK to program, który powstał w minionym roku szkolnym i realizowany jest w bibliotece szkolnej. Jest ściśle związany z obowiązującą podstawą programową oraz programem nauczania języka polskiego w klasach 1-3 oraz 4-8.

Rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną jest pomocne w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji.

Głównym celem mojego programu jest uzupełnienie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego przy wykorzystaniu interaktywnych aplikacji i programów. Zajęcia w bibliotece służą także do promocji czytelnictwa, zachęcają do sięgania po książkę, utrwalają wiadomości z lektur. W dobie społeczeństwa informacyjnego, warto dołożyć wszelkich starań, aby wychować młodych czytelników na stałych bywalców bibliotek, systematycznie korzystających z dorobku literatury polskiej i światowej. Powinna to być wspólna praca nauczycieli, rodziców, bibliotekarzy i środowiska, w którym młody człowiek dorasta i wychowuje się. W tym celu należy dostosować metody i formy pracy do potrzeb uczniów, którzy najchętniej pracują metodami aktywizującymi i nowatorskimi.
Celem programu jest także zachęcenie do rozwijania uzdolnień uczniów przez ich udział w różnych formach poszerzania wiedzy, na przykład w konkursach oraz rozwijanie umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy. Jeśli czytanie będzie kojarzyło się dzieciom z przyjemnością i miłymi doznaniami, a ewentualne trudności w technice czytania zostaną przezwyciężone, maluje się duża szansa na wychowanie mądrego, wrażliwego i świadomego czytelnika.

Autorski program promocji czytelnictwa z wykorzystaniem narzędzi TIK przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas Publicznej Szkoły Podstawowej w Baborowie. Program jest realizowany w bibliotece szkolnej oraz podczas lekcji w formie stacjonarnej i zdalnej (w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią). Wszystkie zajęcia rozpoczynają się od lektury fragmentu wybranej książki: np. bajki, baśni, legendy, opowiadania, wiersza, fragmentu powieści. Kolejnym etapem działań jest rozmowa na temat poznanego utworu, a następnie praca z wykorzystaniem tablicy multimedialnej lub komputerów oraz interaktywnych aplikacji i programów.

W programie wykorzystuję takie aplikacje jak np.: Wordwall, Quizizz, Learningapps, Factile, Educaplay, EdPuzzle, ClassTools, Mystorybook, Windows Movie Maker oraz Genially.

W dobie pandemii i nauczania zdalnego, narzędzia TIK nabierają dodatkowego znaczenia. Stają się istotnym i w zasadzie jedynym, źródłem wiedzy i komunikacji z nauczycielem, dlatego umiejętność posługiwania się nimi jest kwestią nadrzędną, zarówno dla uczniów jak i pedagogów.

Anna Rozłucka-Jankowska
ZSP w Baborowie