,,Witaj maj,  trzeci maj …”

      Możliwość komentowania ,,Witaj maj,  trzeci maj …” została wyłączona

,,Witaj maj,  trzeci maj …” – pod takim hasłem w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony   231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

 Dokładnie 231 lat temu obradujący na Zamku Królewskim  w Warszawie Sejm Czteroletni  3 maja 1791r. pod nieobecność przeciwników reform, przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii, jako Konstytucja 3 maja. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie – po konstytucji USA  spisana, przełomowa i postępowa ustawa rządowa, która zmieniła stary ustrój  naszego państwa , ograniczyła demokrację szlachecką i zniosła liberum veto. Była próbą ratowania Rzeczypospolitej zniewolonej przez  silne i zreformowane  państwa ościenne. Jej uchwalenie zawdzięczamy wybitnym oświeceniowym reformatorom, którym przyświecał cel ratowania pogrążonej w chaosie Ojczyzny.

                W montażu słowno – muzycznym oraz inscenizacji uczniowie z klas  IV, V,  VII  przenieśli nas w realia XVIII- wiecznej stolicy  i  przedstawili tragiczne dzieje Rzeczypospolitej po I rozbiorze przeprowadzonym przez:  Rosję , Prusy i Austrię  w  1772r. W dalszej  części akademii społeczność  uczniowska zapoznała się  z próbami ratowania naszej Ojczyzny i konsekwencjami  towarzyszącymi  po uchwaleniu Konstytucji 3 maja.

                Mimo  że Konstytucja obowiązywała jedynie rok, a cztery lata po jej uchwaleniu, w 1795r., Rzeczpospolita zniknęła z mapy Europy, to dla Polaków przez cały okres niewoli była symbolem zmian i wielkich dokonań.  Jej postępowy duch towarzyszył narodowi polskiemu  podczas walk o  wolność naszego państwa.

                                                                       Nauczyciele ZSP