Powrót do nauki stacjonarnej

      Możliwość komentowania Powrót do nauki stacjonarnej została wyłączona

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 21 lutego 2022 r. uczniowie klas V-VIII Szkoły Podstawowej wracają do nauki w trybie stacjonarnym. 

Czekamy na Was w naszej szkole📚👫😊