Procedury bezpieczeństwa COVID – 19

      Możliwość komentowania Procedury bezpieczeństwa COVID – 19 została wyłączona

Ustalenie zasad postępowania obowiązujących pracowników szkoły, uczniów i rodziców w związku z organizacją roku szkolnego od 1 września 2021r. w czasie trwania epidemii COVID19 w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika na terenie placówki.