Spotkanie promujące czytanie

      Możliwość komentowania Spotkanie promujące czytanie została wyłączona

Było kameralnie i nastrojowo.
04.10.br. w naszej szkole odbyło się spotkanie promujące czytanie. Fragmenty ulubionych książek przeczytali p. dyrektor – Ewelina Szwec, p. wicedyrektor Magdalena Załuska, p. Elżbieta Olejnik – nauczycielka plastyki oraz zaproszeni goście: p. Magdalena Knapik – przewodnicząca Rady Rodziców, p. Andrzej Kanas – trener drużyny Cukrownik Baborów. Pani Ewa Ratuś – dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej opowiedziała m. in. o korzyściach, jakie daje głośne czytanie, szczególnie w gronie rodzinnym.
Uczniowie klasy IVb motywowali do czytania swoich starszych kolegów, wygłaszając hasła propagujące korzyści wynikające z częstego sięgania po książki.
A Amelka, Lena, Miłosz i Staś z klasy VII b pięknie deklamowali utwór Z. Herberta pt. „Książka”.

Nasza szkolna biblioteka wzbogaciła się o nowe książki ofiarowane nam przez p. Magdalenę Knapik.
Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przyczynienie się do propagowania czytelnictwa wśród naszych uczniów.

#Llaboratoriaprzyszłości

Zdjęcia i montaż: Rafał Szymański, Maciej Sztreker, Stanisław Kariń