Spotkanie z policjantem

      Możliwość komentowania Spotkanie z policjantem została wyłączona

8 września odbyło się w naszej szkole spotkanie z policjantem. Pogadanka dotyczyła bezpieczeństwa dzieci. Spotkania zostały podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych oraz starszych. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III a w drugim klas IV-VIII. Uczniowie mieli okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Nasz gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił  sposoby unikania lub pokonywania. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów oraz mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.

Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły.