Ukończ kurs i zdobądź hulajnogę

      Możliwość komentowania Ukończ kurs i zdobądź hulajnogę została wyłączona

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Głubczycach informuje, że w roku jubileuszu 30-lecia KRUS uruchomiono losowanie hulajnóg dla dzieci, które rozwiążą zadania i prześlą do Centrali KRUS certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia e-learningowego wraz z formularzem zgłoszeniowym. Udział w losowaniu jest bezpłatny i dobrowolny. Kurs jest ogólnodostępny na stronie: prewencja.krus.gov.pl i adresowany do dzieci urodzonych w latach 2007 – 2015.
Zgłoszenia /druk w załączeniu/ można przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl.Celem działania jest promowanie wśród dzieci bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. 
W załączeniu przesyłam Państwu plakat informujący o losowaniu hulajnóg oraz zasady ich przyznawania dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” w terminie do 31.10.2021 r. z prośbą o włączenie się  w rozpropagowanie tego kursu – w ramach współpracy na rzecz zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych /strony internetowe, lokalne periodyki, tablice informacyjne/.
Zasady przyznawania hulajnóg są dostępne na stronie www.krus.gov.pl – https://krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja.Do rozlosowania pozostaje 100 hulajnóg.