Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

      Możliwość komentowania Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 została wyłączona

Dyrekcja szkoły zaprasza na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r. (w reżimie sanitarnym)

godz. 8.15 – spotkania z wychowawcami klas

godz. 9.00 – msza św. w kościele parafialnym

godz. 10.00 –  uroczysty apel w sali gimnastycznej szkoły

godz. 11.00 – odwozy uczniów

W apelu może uczestniczyć rodzic/prawny opiekun dziecka z klasy pierwszej.

Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości oraz przestrzeganie podstawowych zasad higieny.

W częściach wspólnych szkoły obowiązuje noszenie maseczek.

Do szkoły mogą wejść osoby bez objawów chorobowych.