Informacja dla rodziców

Spis poradników

 

W bibliotece szkolnej gimnazjum znajdują się poradniki, z których mogą Państwo korzystać:

 

1. „Dziecko z cukrzycą w szkole”

2. „Broszura informacyjna dla rówieśników dzieci chorych na cukrzycę”

3. „Informacje ogólne na temat cukrzycy”

4. „Kontroluj cukrzycę, ciesz się życiem, Cukrzyca – przewodnik dla rówieśników, Cukrzyca – poradnik dla rodziców” płyta CD.

5. Ralf I. Lopez „Twój nastolatek, zdrowie i dobre samopoczucie”

6. „ Między lekcjami – jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy w szkole (i nie tylko).

   Poradnik dla rodziców.

7. „Dobre praktyki BHP w chowie i hodowli drobiu”

8. „Dobre praktyki BHP w chowie i hodowli koni”

9. „Dobre praktyki BHP w chowie i hodowli trzody chlewnej”

10. „Dobre praktyki BHP przy uprawie i zbiorze roślin okopowych”

11. „ Dobre praktyki BHP przy uprawie i nawożeniu gleby”

12. „Dobre praktyki BHP przy siewie, uprawach i zbiorze zbóż”

13. „Dobre praktyki BHP w chowie bydła”

14. „Wyroby oznaczone znakiem bezpieczeństwa KRUS”

15. „Chorób odzwierzęcych można się ustrzec”

16. „Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym”

17. Bezpieczna praca na wysokości, w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym”

18. Hubert Karski „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w gospodarstwie rolnym”

19. Kinga Kaczmarek,Karolina Van Laere „Internet i komputer instrukcja bezpiecznej obsługi!”

20.Janina Węgrzecka-Giluń „Przewodnik dla rodziców. Uzależnienia behawioralne. Patologiczny Hazard i Internet”

21. Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere „Hazard? Nie, dziękuję!”

22. Marcin Braun, Maria Mach „Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców”

 

Zapraszamy do biblioteki

 

 
Szkolny Office365
Banner
Certyfikaty
Banner
22062156
22217584