SPRAWNOŚCI KUCHARSKIE

 

 

 

KUCHCIK *

 1. 1.Przygotował/a w terenie posiłek dla zastępu, korzystając z kuchni polowej lub kuchenki turystycznej.
 2. 2.Zadbał/a o estetyczny wygląd polowego “stołu”.
 3. 3.Przestrzegał/a zasad higieny przy sporządzaniu posiłków i zapoznał/a z nimi zastęp.
 4. 4.Przygotował/a śniadanie lub kolację dla domowników.
 5. 5.Przygotował/a podwieczorek według własnego pomysłu.

 KUCHARZ * *

 1. 1.Prawidłowo posługiwał/a się sprzętem kuchennym (nożami, tłuczkami, maszynką do mielenia, garnkami i patelniami różnej wielkości, cedzakiem).
 2. 2.Ułożył/a urozmaicony jadłospis na kilkudniowy biwak lub na tydzień obozu dla całej drużyny.
 3. 3.Przygotował/a obiad dwudaniowy dla rodziny, estetycznie go podając.
 4. 4.Wybrał/a miejsce na kuchnię na biwaku drużyny urządził/a ją funkcjonalnie.

 KUCHMISTRZ–KUCHMISTRZYNI * * *

 1. 1.Rozplanował/a i urządził/a blok kuchenny na obozie drużyny lub kilkudniowym biwaku.
 2. 2.Kierował/a co najmniej przez trzy dni służbą kuchenną na obozie drużyny lub na biwaku: układając jadłospisy, gotując każdego dnia inną zupę, przygotowując dania mięsne i jarskie.
 3. 3.Poznał/a zasady racjonalnego żywienia dzieci i dorosłych.
 4. 4.Ułożył/a wybraną dietę: (np.: niskokaloryczną, dla cukrzyków, dla diabetyków) oraz wyliczył/a podstawowe wartości odżywcze w stosunku do tej diety.
 5. 5.Przygotował/a młodszych do próby na sprawność “kuchcika”.
 • ** zielony 
 • *** czerwony;
 • mistrzowska – czarne obszycie

 

 

 

Sprawności BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU

Strażnik Betlejemskiego Światła Pokoju *

 1. Zna kilka kolęd i pieśni harcerskich.
 2. Spełnił w adwencie kilka dobrych uczynków i podjął osobiste postanowienia.
 3. Poznał przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Wie, jakimi drogami dociera ono do Polski.
 4. Wykonał kartkę ze świątecznymi życzeniami, podarowałem ją lub wysłałem do innej osoby.
 5. Zna i przedstawi tradycje bożonarodzeniowe oraz weźmie udział w wigilii harcerskiej.
 6. Pomoże w zorganizowaniu w swoim domu Świąt Bożego Narodzenia.
 7. Uczestniczył w swoim środowisku w uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju (np. w hufcu, w szkole, w parafii).

Opiekun Betlejemskiego Światła Pokoju**

 1. Zapoznał drużynę z przesłaniem Betlejemskiego Światła Pokoju.
 2. Samodzielnie lub z zastępem odwiedzi samotnego człowieka mieszkającego w sąsiedztwie, przekazując płomień Betlejemskiego Światła Pokoju.
 3. Przyniesie Betlejemskie Światło Pokoju do swego domu i zapozna rodzinę z jego ideą. Wyśle kartki z życzeniami Bożonarodzeniowymi najbliższym.
 4. Zorganizuje wspólnie z zastępem wigilię dla zaprzyjaźnionego środowiska harcerskiego, przekazując płomień Betlejemskiego Światła Pokoju.

Zwiastun Betlejemskiego Światła Pokoju***

 1. Zorganizował udział drużyny w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju okolicznym kościołom, urzędom miejskim i chętnym ludziom.
 2. Zapoznał zaprzyjaźnioną drużynę lub mieszkańców swojej miejscowości z przesłaniem i tradycją Betlejemskiego Światła Pokoju.
 3. Wspólnie z drużyną zorganizował wigilię dla osób samotnych, przekazując Betlejemskie Światło Pokoju (można wykorzystać parafialne spotkania wigilijne tego typu).
 4. W okresie Świat Bożego Narodzenia odwiedził samotną osobę z sąsiedztwa, przekazując jej Betlejemskie Światło Pokoju (jeżeli jest to możliwe, w porozumieniu z rodziną, można zaprosić tę osobę na wigilię).

 

 
22206380
22428216