Zajęcia projektowe odbywaly się w roku szkolnym 2016-2017. Uczestnikami tych zajęć byli uczniowie klas piątych. Na zajęciach kulinarnych uczniowie poznawali zasady zdrowego odżywiania oraz wykorzystywali je w praktyce. W ramach zajęć z ekologii odbyła się wycieczka do oczyszczalni ścieków oraz na gminne wysypisko śmieci. Na zajęciach uczniowie brali również udział w wycieczce do lasu, parku i do sadu w ramach tych wycieczek uczniowie prowadzili obserwacje zmian w przyrodzie. Dużą frajdą było dla nich mierzenie prędkości przeplywu rzeki, prędkości wiatru.

Joanna Bieniek

 

 

     Grupa teatralna „Euforia” w składzie: Oliwia Osadnik, Jennifer Stoczkowska, Wiktoria Karcz, Marta Pietrzkiewicz, Milena Tarnowska, Oskar Tatura, Paweł Larysz, Bartek Wróbel oraz Piotr Hołownia pracowała przez ostatnie miesiące nad spektaklem pt. „Królewna Śnieżka, dwóch narratorów i czterech krasnoludków’. Przedstawienie zwraca uwagę najmłodszym na fakt, że nie wszyscy są ich przyjaciółmi i nie każda sytuacja jest odpowiednia do zawierania znajomości z obcymi dorosłymi.

                Świetną techniką przekazywania dzieciom różnych rzeczy jest czytanie i opowiadanie bajek. Jeśli mamy jakąś trudną sytuację i nie bardzo wiemy, jak porozmawiać z dzieckiem o tym bezpośrednio, to nasza rozmowa może przybrać formę bajki, której bohaterem jest chłopiec lub dziewczynka, podobni do naszego dziecka. Sytuacja, która spotyka bohatera też jest podobna i w bajce jest rozwiązanie, które chcielibyśmy, żeby nasze dziecko w przyszłości zastosowało. Spektakl powstał w ramach projektu „Aktywność szansą rozwoju”.

Po obejrzeniu spektaklu pogadankę z dziećmi poprowadziła pani pedagog Agnieszka Wanat. Dzieci chętnie wypowiadały się na temat nauki płynącej z unowocześnionej historii Śnieżki i krasnoludków. 

Iwona Nowak

 

 

 

     Podczas trwania projektu uczniowie klas 5 uczestniczyli w zajęciach matematycznych. Celem zajęć było niwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie szans edukacyjnych, wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Na zajęciach uczniowie ćwiczyli pamięć i koncentrację uwagi, a także logiczne myślenie, poszerzali zakres słownictwa matematycznego, usprawnili rachunek pamięciowy, tabliczkę mnożenia i dzielenia, doskonalili umiejętność działań na ułamkach, obliczania pół figur płaskich, kształtowali wyobraźnię przestrzenną i rozwiązywanie zadań tekstowych. Uczestnicy projektu w wielu przypadkach osiągnęli lepsze wyniki w nauce i wykazywali się większą aktywnością podczas lekcji matematyki. Podnieśli poziom samooceny i zwiększyli wiarę we własne siły.          

Monika Stefaniszyn

20170918 080011[1]

20170918 080223[1]

 

      Zajęcia plastyczne przygotowane w ramach projektu, przez mgr Sylwię Marcinków miały ukazać dzieciom różnorodne działania artystyczne; sztukę w codzienności.
Realizacja tych zadań odbywała się poprzez bezpośredni kontakt, poprzez odkrywanie, przeżywanie i działanie, zachowując zasadę od bliskiego do dalszego; od tego co dzieciom bliskie i znane, do tego co dalsze i trudniejsze do wyobrażenia.
     Uczniowie szukali sztuki  w codzienności, nie tylko malowaniu i rysowaniu, ale i szyciu czy też gotowaniu.
Zajęcia kształtowały poczucie estetyki, potrzebę planowania pracy, przygotowania stanowiska oraz uczyły się pracy zespołowej. Młodzi działacze mieli również chwile refleksji nad działaniem własnym i kolegów, podejmowali inicjatywy usprawniające pracę.
    Zabawa i nauka najmilej upływała przy własnoręcznie zrobionej pizzy.

Sylwia Marcinków

20170327 080918

DSCN3186

plast119

 
More Articles...
22394852
22661572